EDUKACJA & DYDAKTYKA W 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW

“Nic nie odkupi zła wynikającego z faktu, że wszyscy ludzie są coraz bardziej “anormalni”. Aby takie odkupienie było możliwe, najpierw trzeba zapewnić możliwość rozwoju ludzkiego dzieciństwa zgodnie z wytycznymi natury, w przeciwnym razie społeczeństwo będzie ulegało nieodwracalnym odchyleniom.”
M. Montessori “Sekret dzieciństwa”

HOLISTYCZNIE - PODMIOTOWO - POLISENSORYCZNIE
Chodź z nami do szkoły

Edukacja przez życzliwość

Przebywanie w życzliwym środowisku sprawia, że czujemy się bezpiecznie i swobodnie. Ponadto przyjazna atmosfera wpływa korzystnie na proces uczenia się i zapamiętywania. W naszej szkole chcemy zapewnić uczniom warunki do naturalnego zdobywania nowych umiejętności oraz wiadomości.
Uczenie się nowej umiejętności lub przyswajanie wiedzy wymaga od każdego z nas wysiłku. O tym czy podejmiemy ten wysiłek decydować będzie motywacja do podjęcia działania. Nasze metody pracy oparte są o motywację wewnętrzną, wypływającą z chęci dziecka do podjęcia czynności edukacyjnych. Mają temu służyć ciekawe pomoce i materiały, z którymi dziecko chce pracować i po które ponownie sięgnie.
Zakończenie pracy pytaniem: podobało Ci się? Chcesz to zrobić jeszcze raz? Zostawia w pamięci dziecka pozytywne wrażenie i chęć ponownego podjęcia wysiłku.
Chodź z nami do szkoły

Mózg i Satysfakcja

Ponadto mózg nagradza nas endorfinami (satysfakcją, przyjemnością) za wykonanie zadania, rozwiązanie zagadki, znalezienie błędu. Mamy więc naturalną nagrodę za naukę. Nie potrzebujemy zatem motywacji zewnętrznej.
Dzieci uczą się z ogromną łatwością tylko wtedy, gdy sprawia im to przyjemność!
Przez ostatnie 200 lat zmieniamy nasz świat w niespotykanym dotychczas tempie. Nie zmieniliśmy natomiast sposobu uczenia się, który był skuteczny w czasach rewolucji przemysłowej, ale w czasach rewolucji cyfrowej jest jedynie kulą u nogi uczniów i nauczycieli. W naszej placówce zdecydowanie rezygnujemy ze starych, nieskutecznych schematów nauczania
Chodź z nami do szkoły

Osiągamy CEL

Naszym celem jest wyszkolenie bardziej kreatywnych, szczęśliwych i przedsiębiorczych ludzi.

Edukacja powinna odbywać się w otoczeniu dostosowanym do potrzeb rozwojowych dzieci. Otoczenie to ma kreować świat dziecka, z którego powinny powoli wyłaniać się prawdy, naturalne wytyczne do normalnego życia społecznego.

Edukacja nie może być procesem, który przysparza dzieciom cierpienia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
Chodź z nami do szkoły

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Edukacja nie może być procesem, który przysparza dzieciom cierpienia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
Dzisiejszy świat ograniczył dzieci ruchowo. Dzieci wszędzie są wożone samochodem, siedzą w szkole 5, 6, 7 godzin po 45 min. w szkolnej ławce, później siedzą przed telewizorem lub komputerem, a następnie siedzą odrabiając pracę domową lub na korepetycjach. Ponadto coraz więcej dzieci cierpi na zaburzenia napięcia mięśniowego. Osiąganie kamieni milowych, utrzymanie postawy ciała czy wykonanie jakiejkolwiek czynności wymaga pewnego napięcia w mięśniach.
Zapewnienie dzieciom edukacji, która nie pogłębia fizycznych wad u dzieci, a wręcz działa terapeutycznie jest celem nadrzędnym.
Szukaj