SPOŁECZNOŚĆ, CZYLI NASZE OTOCZENIE

8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW - CHODŹ Z NAMI DO SZKOŁY

SPOŁECZNOŚĆ

Edukacja powinna odbywać się w otoczeniu dostosowanym do potrzeb rozwojowych dzieci. Otoczenie to ma kreować świat dziecka, z którego powinny powoli wyłaniać się prawdy, naturalne wytyczne do normalnego życia społecznego.

“Nic nie odkupi zła wynikającego z faktu, że wszyscy ludzie są coraz bardziej “anormalni”. Aby takie odkupienie było możliwe, najpierw trzeba zapewnić możliwość rozwoju ludzkiego dzieciństwa zgodnie z wytycznymi natury, w przeciwnym razie społeczeństwo będzie ulegało nieodwracalnym odchyleniom.”
M. Montessori “Sekret dzieciństwa”
Szukaj