ŁAP TALENTY, BO KAŻDY JEST WYJĄTKOWY A ŚWIAT LEPSZY

Różne talenty

Dzieci mają różne talenty oraz zdolności.
Pragniemy je razem z naszymi uczniami odkrywać i rozwijać podczas pracy własnej oraz na zajęciach popołudniowych.
Poznając i rozwijając swoje mocne strony, dziecko buduje poczucie własnej wartości oraz osiąga rozwój powyżej przeciętnej normy.
Nasze popołudniowe zajęcia będą zaadresowane do miłośników: zadań i zagadek matematycznych, językowych, czytelniczych, historycznych, przyrodniczych oraz muzycznych i plastycznych.
TALENTY

O co dbamy i co rozwijamy?

Zagadki rozwijają i pobudzają wyobraźnię, Matematyka jest królową nauk, Języki kształcą elastyczność myśli, Historia nie pozwoli nigdy zejść na manowce, Przyroda i Fizyka pozwala zrozumieć jak działa świat.
Muzyka i plastyka wyrażona w umysłach ludzi pozostanie jako ostatnia linia obrony w świecie Sztucznej Inteligencji.
Matematyka i zagadki logiczne
Królowa nauk
Komputery potrafią policzyć wyłącznie to, czego nauczył ich człowiek. A jak człowiek potrafi to robić? A właśnie tak - bo ma w sobie pasję.
Historia
Wartość tożsamości
Kto zna historię, potrafi wnioskować i interpretować bieżące wydarzenia. Przez wielu niedoceniana, ale jest jak troskliwa Matka. Dzięki niej unikamy bolesnych doświadczeń.
Przyroda i Fizyka
Zrozumienie działanie świata
Pytania bez odpowiedzi. Czemu woda jest mokra, o ogień nie ma zapachu? Trzeba rozumieć i dbać o nasz świat, Jest cudowną wartością w naszych rękach.
Muzyka i plastyka
To co jest unikalne i nie do podrobienia
Są słowa niewypowiedziane, myśli nieprzelane. Wybrane uczucia zostały zapisane - w nutach, w ferii barw, w kształtach i cieniach. To umysł człowieka stworzył to misterium.
Szukaj